Introductie

  Rondleiding
    Transacties     
    Limieten
    Overzichten
    Koersen
    Andere

  Pro-versie

  Vragen en
  problemen

  Messageboard

  Update   
  Systeem vereisten

  Bestellen

 

 

Portfolio2000 Rondleiding

Nadat u uw transacties en limieten heeft ingegeven is het natuurlijk ook zeer belangrijk dat deze informatie juist verwerkt wordt en dat ze vervolgens op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd wordt.

De overzichten van uw portefeuillles worden steeds in tabel-vorm weergegeven. Zoals gezegd reeds gezegd kan de inhoud van deze tabellen zeer eenvoudig aangepassen aan uw behoeften.

Verder zijn deze overzichten te sorteren op alle kolommen die in de tabel aanwezig zijn en kan u ook nog eens opdelingen maken per markt, sector, land, munt en type belegging. Op deze manier kan u de spreiding van uw portefeuille zowel per sector als per munt nog beter zien.

Als u wil is er tevens nog een detail overzicht beschikbaar. Door dit aan te schakelen krijgt u onderaan een detail weergave van alle transacties op het bovenaan geselcteerde effect. U krijgt daarbij nog een samenvatting van alle belangrijke informatie van dat effect.

Per effect kan u de volgende informatie oproepen :

 • gemiddelde aankoopprijs
 • gemiddelde verkoopprijs
 • gemiddelde wisselkoers
 • break-even
 • berekende waarde
 • Winst / Verlies
 • Rendement
 • Rendement op jaarbasis
 • Dividend rendement
 • Totaal dividend rendement 
 • enz...

Deze informatie kan ook worden weergegeven als grafiek.

In Portfolio2000 kan u kiezen tussen een taart- of staafgrafiek. De informatie kan daar gegroepeerd worden, opnieuw per munt, markt, sector, type van belegging of land van oorsprong.

Ook deze grafieken zijn volledig instelbaar van de gebruikte kleuren tot de tekst in de legende.

Verder kan u de grafieken zeer eenvoudig exporteren voor gebruik in Microsoft Word of een tekstverwerkings-
pakket.

De waarden die berkend worden in bovengaande overzichten gaan tevens niet verloren. Zij worden voor elke dag bijgehouden en via het onderdeel 'Portefeuille historiek'. Daar krijgt u dus na verloop van tijd de historische verloop van uw portefeuille.

Niet alleen de waarde van uw portefeuille wordt bijgehouden, maar ook het rendement, jaarrendement en winst of verlies kunnen in een grafiek geplaatst worden.

Daarbovenop kunnen al deze gegevens op hun beurt nog eens opgesplist worden per markt, sector, enz...

Deze historiek laat u ook toe om in te zoomen op een bepaalde periode en u kan ook steeds duidelijk de waarden in de grafiek aflezen.

Tenslotte bekijken we zeer kort het 'Vervaldag overzicht'. Het vervaldag overzicht toont welke effecten coupons, intresten, dividenden enz... zullen krijgen en wanneer.  

De volgende items zijn beschikbaar

 • Dividenden
 • Coupons
 • obligaties
 • fondsen
 • kasbons
 • termijnrekeningen
 • opties
 • futures
 • warrants 


Op deze manier heeft u dus een duidelijk zicht op coupons en intresten. Het programma schat zelfs, op basis van vorige data, wanneer u opnieuw een dividend mag verwachten.

In de voorlaatste stap van deze rondleiding zal u zien hoe gemakkelijk u nieuwe koersen opvraagt via VisionEXPERT of EuroBench.

Copyright 2000-2005 Pavell Software
Alle rechten voorbehouden


eXTReMe Tracker