Introductie

  Rondleiding
    Transacties     
    Limieten
    Overzichten
    Koersen
    Andere

  Pro-versie

  Vragen en
  problemen

  Messageboard

  Update   
  Systeem vereisten

  Bestellen

 

 

Portfolio2000 Rondleiding

We zullen u nu de voornaamste onderdelen van Portfolio2000 :

We tonen u eerst de algemene interface, gevolgd door het beheer van portefeuilles, het maken van overzichten en het vernieuwen van de koersen.

Portfolio2000 heeft een zeer uniforme interface. Dezelfde gedachtengang is doorgetrokken in alle schermen. Hier halen we als voorbeeld het scherm 'Open posities' aan.

U ziet dat het scherm in 2 delen is opgedeeld. Bovenaan ziet u steeds een algemeen status. In ons specifiek voorbeeld, het scherm 'Open posities', ziet u duidelijk welke effecten u in portefeuille heeft.Als  u dan een effect selecteert verschijnen onderaan alle transacties van dat effect. Onderaan krijgen we dus steeds een detail of uitvergroting van de situatie.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat het geheel zo overzichtelijk mogelijk blijft. Het tonen van alle transacties zou het zeer moeilijk maken om te zien welke effecten u nu juist in portefeuille heeft. Anderzijds, het tonen van alle transacties tesamen heeft soms ook zijn nut, dus de mogelijkheid om ze allemaal tesamen te zien is ook aanwezig.

Verder is het ook belangrijk dat u snel kan navigeren tussen de verschillende onderdelen van het programma. Naast het toekennen van sneltoetsen heeft u ook de navigatiebalk ter uwer beschikking.

Deze navigatiebalk laat u toe om snel, met grote gemakkelijke knoppen te verwisselen van scherm. Hierbij komt nog dat u deze balk volledig zelf kan instellen zodanig dat u de schermen die u zelf veel gebruikt of belangrijk vindt makkelijk kan bereiken.

Naast de navigatie balk, die u indien gewenst kan verwijderen, kan u ook nog een extra snelmenu definiŽren met eigen commando's zodanig dat u nooit moet zoeken naar een bepaalde actie binnen het programma.

Verder zal u in het programma ook vele dialoogvensters gebruiken. Ook werken allen volgens dezelfde gedachtengang :

Bovenaan zal u steeds een duidelijke titel zien staan, zodanig dat u altijd weet in welk scherm u aan het werken bent en wat u juist aan het veranderen bent.Voor de rest is het programma opgebouwd uit een groot aantal tabellen. Tabellen zijn zeer belangrijk binnen Portfolio2000 daar u alle informatie van uw portefeuille in deze tabellen kan terugvinden.

En omdat wat u belangrijk vindt niet noodzakelijk hetzelfde is van wat iemand anders belangrijk vindt hebben wij de tabellen ook volledig instelbaar gemaakt. U kan dus de inhoud van een tabel, indien toegelaten natuurlijk, volledig aanpassen. Dat betekent dus dat u de kleur kan aanpassen en meer belangrijk, welke kolommen u wil zien, welke u niet wil zien en in welke volgorde ze op het scherm verschijnen.

Portfolio2000 is er dus volledig op voorzien om de voor u belangrijkste informatie weer te geven zoals u wil. 

In de volgende stappen van deze rondleiding kijken we naar enkele van de vele invoer schermen van Portfolio2000.

Copyright © 2000-2005 Pavell Software
Alle rechten voorbehouden


eXTReMe Tracker